2005

2005

Historiek

“Den 27en dagh in meije, in ’t selve jaer, op der heijlighen Triniteijt dagh, soo speelden de schermers op ’s Carmers veste, tusschen beede de doelen, naer het conincxschip van heeren, ghelijck andere ghilden deden. Ende was alsdoen de eerste reijse; ende was alsdoen eene ghilde ghemaeckt”

Men spreekt hier over het jaar 1521, deze tekst is terug te vinden in de Lamentatie van Zeghere Van Male (1590).

Het siretornooi heeft sinds die heuglijke in 1521 elk jaar plaatsgevonden tot en met het jaar 1905.

In 1905 hebben onze voorouders de Gilde jammerlijk moeten stopzetten wegens een gebrek aan nieuwe leden.

Daar de huidige schermgilde aan leden géén gebrek heeft, was 2005 het ideale moment om de Gilde terug op te starten en de eeuwenoude traditie’s terug te installeren.

Precies honderd jaar na datum was er op ’s carmerveste terug een siretornooi. De oude Gilde-gebruiken werden terug in ere hersteld en vanaf 2005 werken we terug onder de naam van onze vroegere patroonheilige “de Heilige aarstengel St-Michaël”.

In teksten uit de 18de en de 19de eeuw vinden we terug info over de opzet van het sire of koningstornooi.

Er is een duidelijk verschil in taalgebruik en opzet van het tornooi. In de latere teksten voelt men duidelijk de Franse invloeden in de taalstructuur. Sommige termen worden nu nog steeds gehanteerd. Zoals bijvoorbeeld “assaut” die in de volgende tekst als “afsaut” staat genoteerd.

In een reeks statuten die werden bijgehouden door de Gilde vinden we volgende terug:

” Art. 8 De plaats van de Koning zal om drie jaren kunnen worden toegekend aan den overwinnaar in het schermen met den degen. Telken jaere zal een afsaut plaats hebben, den overwinnaer in het eerste afsaut zal niet vermogen mede te strijden in den tweede afsaut en derde afsaut, van gelijke den overwinnaer in het tweede afsaut zal niet gepermetteerd zijn om mede te dingen in het derde.

Een vierde afsaut zal in het vierde jaer tuschen de drie overwinnaers plaats hebben en de overwinnaer in dit afsaut zal door den Eed tot Koning worden geproclameerd”

(De dubbele “-ss” die wij heden ten dage kennen was op dat moment niet in gebruik. Men verving die door een “-fs”.

Hier gaat het tornooi voor de plaats van de Koning over een periode van jaar. Waarin de overwinnaars van de voorbije 3 jaar tegen elkaar strijden.

De huidige Eed haaft zich gebaseerd op de vroegste teksten voor de organisatie van van het siretornooi. Een jaarlijks tornooi op de oorspronkelijke plaats tuuscen de molens op de Carmersvest (nu Kruisvest).

We zijn fier dat we deze traditie in ere hebben hersteld en hopen dan ook dat onze Gilde nog vele jaren iemand de sire-schakel mag omhangen.

Sire tornooi 2005

Zaterdag 03 september 2005, de datum van het eerste siretornooi sedert 100 jaar.
’s Morgens was de jeugd actief in 3 reeksen.
Bij de kadetten-jongens op fleuret had Eli Antheunis de bovenhand op Jonathan Dumont. Eli won met 15 – 6. Joachim Dumont op 3 en Meertens Didier op 4.
In de categorie kadetten en miniemen-meisjes haalde kadet Joséphine Behaeghel het met 15-6 tegen onze miniem Magali ANtheunis.
Pupilles-mixtes, in deze categorie van jong talent was het uiteindelijk Laurent Mattheeuw die het van Arend Bolle haalde met 5-3, Pepijn op 4 en Gaëtan op 3 vervolledigden het podium.
Na een viering ter ere van onze Gilde begon het siretornooi.
Intussen was de zon van de partij en met meer dan twintig deelnemers beloofde het een slijtageslag te worden.
Na de poules stond Andrei voorlopig op 1, Jacques 2, Kris 3 en Peter onze tornooimeester op 4.
Na de eerste eliminatie enkele verrassingen, ondermeer Peter moest nipt de duimen leggen tegen Stefan. De uitslagen vanaf de 16de finale zijn dus.

andrei vrij   andrei  15
Ivan 15   ivan
Fangio 12
Charles 15  Charles 15   Andrei 9
Yves 13   Stefan  7  Charles 15
Stefan 15
Peter 14  Kris 10
Kris  15  Eli 15
Joke  10
Alain  6  Christophe 15   Christophe 15
Eli  15  Jacques 12   Eli 14
Christophe  15
Jurgen  12
Jacques vrij

Zo kregen we twee onverwachte finalisten, Charles Decoene en Roose Christophe.

Intussen waren de hoogwaardigheidsbekleders aangekomen en verhuisde het ganse gezelschap naar de tuin van de St-Jorisgilde waar we na de speech van onze Hoofdman en van Burgemeester Moenaert van start konden gaan met de finale.

De finale gaat over is gespreid over drie periode’s van telkens drie minuten of 15 treffers. Na de eerste periode was de finale schijnbaar gespeeld, de stand was 7-3 voor Christophe. Iedereen vreesde voor een voorspelbaar einde van het tornooi maar dit was buiten de waard (Charles) gerekend. Met niets te verliezen wist hij zich terug in de wedstrijd te veschten wat resluteerde in een bijna gelijke stand aan de start van de laatste periode.

De stand bleef gelijk opgaan en 1 minuut voor tijd stond het 14-13 voor Christophe. Charles wist de gelijkmaker te scoren en ging verder op zijn elan door het nodige punt te maken. Met die laatste treffer kroonde hij zichzelf tot Sire.

Deze van oorsprong Franse kadet heeft sinds enkele tijd de floret aan de wilgen gehangen en zich blijkbaar met succes op de degen gespecialiseerd. De nu 16-jarige Charles is sinds jaren lid van onze Gilde en schermt zowel bij de jeugd als bij de senioren.

Hij is een product van onze jeugdrangen waar hij door Deken en jeugdtrainer Eddy Descheemaeker en Maitre Vladimir is opgeleid. Hopelijk is deze overwinning een extra motivatie die ervoor zal zorgen dat onze jonge sire de schermsport nog een gans leven in hart zal dragen.

Met dank aan alle mensen van de Eed en de Raadsleden van de St-Michielsgilde alsook aan onze gildebroeders van de St-Jorisgilde en uiteraard aan alle schermers.

Mis niets en schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Wij gebruiken Cookies, gelieve deze te accepteren alvorens verder te gaan! Meer info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close