Reglement inwendige orde

Verkorte versie

 • Bij het binnenkomen van de zaal wordt iedereen persoonlijk begroet en dit zonder de lessen te storen.
  Bestuursleden worden met hun titel aangesproken en de scherminstructeurs altijd als Maître of Meester.
  Meesters aanspreken met enkel naam of voornaam is ongepast.
 • Het dragen van een gildeshirt is verplicht net als het dragen van uw badge op de ongewapende arm van uw schermjas.
 • Eigen dranken zijn zowel in de Kruispoort als in zaal Moerkerke  verboden.
 • Na 1 jaar dient ieder lid over een volledige uitrusting te beschikken of dient kledij te worden gehuurd .  Leden die na 1 jaar over geen eigen materiaal beschikken en gildemateriaal gebruiken zullen hun jaarlijkse bijdrage met € 100 verhoogd zien.
 • Wie clubmateriaal breekt dient dit te melden aan de zaalverantwoordelijke en dient dit te vergoeden.
 • Het lidgeld wordt altijd binnen de 2 weken na het eerste verzoek betaald.
 • Voor en na ieder duel groet u uw tegenstander en de scheidsrechter met het masker onder de ongewapende arm.  Na ieder duel schudt u ook de hand van uw tegenstander en wenst hem proficiat indien deze het duel van u won.
 • Ieder lid dient duidelijk zijn naam te vermelden op alle materiaal en dit zonder initialen of afkortingen te gebruiken.
 • Ieder lid dient op regelmatige basis de ledensectie op onze site te raadplegen om op de hoogte te blijven van alle nieuws.  Ook daar is de volledige versie van ons reglement te vinden.

Volledige versie


De nieuwe volledige versie van het reglement van inwendige orde kan u hier downloaden

 

 

Inschrijvingen tornooien, bestellen materiaal, herstellingen

Eli doet de aankondiging van de tornooi op de site en inschrijven kan dus enkel nog via mail naar Keizer Eli Antheunis eli.antheunis@gmail.com
Voor alle bestellingen van materiaal schermen en historisch schermen kan dit enkel nog naar Hannes Dendooven hannes.dendooven@gmail.com
Voor alle herstellingen van schermmateriaal is dit via mail van Angela: sixangela@hotmail.com